Visualització de contingut web

PROJECTES EN INFORMACIÓ PÚBLICA

PLA ESPECIAL DE POSSIBLES MILLORES EN LA EDAR DE PINEDO (VALÈNCIA)

El Pla s'ha publicat en el DOGV nº 8856 de data 14 de juliol de 2020. El període d'al·legaciones és de 45 dies hàbils a partir del 15 de juliol de 2020.

PROJECTE TÈCNIC D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT A LA MAR DE CONDUCCIÓ D'ABOCAMENT D'INSTAL·LACIÓ D'AQÜICULTURA. T. M. DE BORRIANA (VERMAR266)

El projecte es va publicar en el DOGV núm. 8809 de data 12 de maig de 2020. Amb data 1 de juny s'ha représ el termini d'al·legacions, sent de 20 dies hàbils

PROJECTE TÈCNIC D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT A LA MAR DE L'EMISSARI SUBMARÍ D'ORPESA. T. M. D'ORPESA (VERMAR040)

El projecte es va publicar en el DOGV núm. 8805 de data 6 de maig de 2020. Amb data 1 de juny s'ha représ el termini d'al·legacions, sent de 20 dies hàbils

PROJECTE TÈCNIC DE REGULARITZACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT DE LA CONDUCCIÓ D'ABOCAMENT DE LA EDAR DE RINCÓN DE LLEÓ. T. M. D'ALACANT (VERMAR075)

El projecte es va publicar en  el DOGV núm. 8803 de data 4 de maig de 2020. Amb data 1 de juny s'ha représ el termini d'al·legacions, sent de 20 dies hàbils

PROJECTE TÈCNIC D'ABOCAMENT DE TERRA A MAR DEL COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS SECTOR SUP-12 I 13 TERRASSES LES LLOMES. T. M. DEL CAMPELLO (ALACANT)

El projecte es va publicar en el DOGV núm. 8801 de data 29 d'abril de 2020. Amb data 1 de juny s'ha représ el termini d'al·legacions, sent de 20 dies hàbils.

PROJECTE TÈCNIC D'ABOCAMENT DE TERRA A MAR DE LA CONDUCCIÓ DE VESSAMENT AL MAR DE LA EDAR DE BORRIANA (CASTELLÓ)

El projecte es va publicar en  el DOGV núm. 8798 de data 27 d'abril de 2020. Amb data 1 de juny s'ha représ el termini d'al·legacions, sent de 20 dies hàbils