Visualització de contingut web

Criteris de concessió

La Bandera Blava és un guardó internacional que concedeix anualment la Fundació d'Educació Ambiental (FEE). Aquest guardó es concedeix a platges i ports esportius com a símbol identificatiu d'una alta qualitat ambiental i uns bons serveis i seguretat per als usuaris.

És una iniciativa anterior i precursora de tots els actuals guardons ambientals, ecoetiquetes i sistemes de certificació de la qualitat ambiental, ja que, des de l'any 1987 que va ser llançat per la Comissió Europea, reconeix a platges i ports esportius una gestió ambientalment correcta dels recursos i la seua adequació al major nivell d'exigència dels usuaris.

La Campanya Bandera Blava es desenvolupa anualment en mes de 45 països de l' Hemisferi Nord.

La FEE és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la consciència i educació ambiental, a través de programes internacionals que fomenten la sensibilització ambiental i el desenvolupament sostenible.

La Bandera Blava es troba lligada a l'actuació coordinada de quatre nivells: local, autonòmic, estatal i internacional, que de manera conjunta promouen, desenvolupen i donen suport a accions que tenen com a objectiu final la gestió ambiental sostenible en el conjunt del litoral del municipi.

Així, la Bandera Blava en una platja reconeix i estimula l'esforç dels ajuntaments per a aconseguir que les platges del seu municipi complisquen determinats criteris normatius (Llei de costes, Directiva d'aigües de bany, Directiva d'aigües residuals urbanes, etc. ), neteja i seguretat, i que també té una informació i gestió ambiental adequades. Es tracta d'un guardó que ha de renovar-se cada any.

La Campanya Bandera Blava pretén que, en platges concorregudes i organitzades, es respecten aquelles condicions higièniques, sanitàries i ambientals que la legislació vigent exigeix, i la seguretat i el benestar dels seus usuaris.

L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) és cofundadora i membre responsable per a Espanya de la FEE i desenvolupa a Espanya la campanya, dins de la qual es distingeixen diferents guardons:

 • Bandera Blava per a platges
 • Bandera Blava per a ports esportius
 • Embarcacions Turístiques Sostenibles
 • Distincions temàtiques
 • Centre Bandera Blava
 • Sendes Bandera Blava

Els criteris de concessió de la Bandera Blava es revisen periòdicament a nivell internacional, amb la participació de totes les organitzacions integrants de la FEE i el suport d'experts externs.

Les cinc àrees que s'han de valorar en cadascuna de les zones de bany candidates al guardó són:

 • Educació i informació ambiental
  Qualitat costanera i gestió ambiental (depuració d'aigües residuals, gestió de residus sòlids...)
  Seguretat i equipament de les platges
  Qualitat de l'aigua
  Compliment de la Llei de costes i legislacions específiques

Des de l'any 2000, la campanya adopta per a platges uns nous criteris de concessió i va fer obligatoris altres que anteriorment només eren recomanables:

 • Plans d'emergència locals o regionals per a fer front a accidents i desastres ecològics (a la nostra Comunitat aquests plans estan coordinats per Protecció Civil).
 • Almenys una de les platges guardonades amb la bandera al municipi ha de posseir rampes d'accés a la platja i sanitaris per a persones amb minusvalidesa (llevat que la topografia no ho permeta).
 • Bon manteniment i aparença dels edificis i serveis de la platja.
 • Compliment de la Directiva comunitària d'aigües residuals urbanes.

L'obtenció de la Bandera Blava per part de ports esportius i clubs nàutics també ha vist incrementat des de l'any 2004 els seus requisits, i s'exigeix a més que les aigües estiguen netes (paràmetre visual, no són analitzades per la Conselleria), que realitzen recollida selectiva de residus, que tinguen serveis de socorrisme i primers auxilis, sanitaris, aigua potable, rampa i grua, equipament contra incendis, informació sobre àrees marines protegides pròximes, activitats d'educació ambiental que tinguen implantat un sistema de gestió ambiental.

Com a resum es pot dir que la concessió de la Bandera Blava per a les platges es basa en els aspectes següents:

 • Qualitat de l'aigua:
  Basada en les anàlisis oficials de les aigües de bany, d'acord amb la Directiva comunitària d'aigües de bany. La qualitat exigida per a les aigües ha de ser EXCEL·LENT, segons la classificació establida pel Ministeri de Sanitat i Consum. Per a la seua confirmació ADEAC es basa en l'Informe de la qualitat de les aigües de bany a Espanya, que tots els anys realitza el Ministeri amb competències en Sanitat Ambiental, amb les dades que faciliten les comunitats autònomes.
 • Seguretat i accessibilitat:
  Presència de salvament i socorrisme, telèfons d'emergència o equipament antiincendis.
  Accessibilitat a la platja per a persones amb minusvalideses.
 • Serveis, instal·lacions i gestió:
  Serveis higiènics nets i adaptats per a persones amb minusvalideses, papereres, neteja regular de l'arena, vigilància, transports públics, compliment de la normativa de protecció del litoral, absència d'abocaments al mar en la zona de la platja, compliment al municipi de la Directiva comunitària d'aigües residuals, etc.
 • Educació i informació ambiental
  Informació sobre la qualitat de les aigües durant la temporada de bany, normes de comportament en l'entorn litoral, consciència ambiental i participació en activitats sobre medi ambient litoral, programes d'educació ambiental en les escoles locals i amb els operadors turístics, Aules de naturalesa, etc.
 • Per consegüent, cal recordar que no totes les platges amb qualitat òptima en les seues aigües de bany (Excel·lent) poden obtenir aquest distintiu. Cal que, a més, complisquen tots els requisits anteriorment mencionats i inclosos en els qüestionaris de candidatura.

Per als ports esportius, els aspectes que s'han de tenir en compte es refereixen a:

 • tractament dels residus generats
 • neteja de les instal·lacions
 • programes d'educació ambiental
 • gestio ambiental

 

Criteris Bandera Blava - Adaptació COVID19

Criteris Bandera Blava - Salvament i Socorrisme - Adaptació COVID19

Camapaña 2016

Campanya 2020

En la Campanya Bandera Blava de 2020, la Comunitat Valenciana continua mantenint màxims històrics quant al nombre de banderes blaves atorgades a platges i ports esportius. En esta campaña han participat 46 dels 56 municipis litorals de la Comunitat Valenciana.

Del total de platges censades a la Comunitat Valenciana (219), 147 han sigut candidates a bandera blava, el 67% de les platges, i això comporta l'índex de participació més alt fins ara.

S'han obtingut 134 banderes blaves en platges, la qual cosa suposa un 91% de les platges candidates. Este percentatge és major que la mitjana nacional, que se situa en un 84%.

Quant a ports esportius, s'han presentat 17 ports i s'han obtingut 14 banderes blaves, un 82% dels candidats.

A la Comunitat Valenciana ondejarà, enguany 2019, una de cada cinc banderes blaves atorgades a les platges i ports esportius espanyols.

Este percentatge del 21% és significativament el major en termes relatius de totes les comunitats autònomes..

 

Distribució per províncies de les banderes blaves de la Comunitat Valenciana

  PLATGES PORTS ESPORTIUS
CASTELLÓ 31 1
VALÈNCIA 30 0
ALACANT 73 13
COMUNITAT VALENCIANA 134 14

 

Noves distincions temàtiques en platges 2020

Socorrisme i Primers Auxilis

Benissa (Alacant)

Miramar (València)

Informació i Educació ambiental

Benidorm (Alacant)


Noves sendes blaves en 2020

No s'ha guardonat cap senda blava enguany, existint 17 a la Comunitat Valenciana

 

Noves centres blaus en 2020

Centre d'Interpretació Medioambiental La Antiga Pedrera - l'Alfàs del Pí

Museu de la Sal - Santa Pola