Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Xylella fastidiosa

Definicions segons el Reglament d'Execució (UE) 2020/1201 de la Comissió de 14 d'agost de 2020.

Vegetals hostes: espècies o gèneres vegetals en els quals s'ha detectat la infecció per la plaga especificada a tot el món,
Vegetals especificats: vegetals hostes en els quals s'ha detectat la infecció per una subespècie determinada de la plaga especificada.

  • Llista de vegetals especificats sensibles a Xylella fastidiosa, subespècie multiplex:

R. 2020/1201

Llistat no oficial amb nom comuns

      Les parcel·les en zona infectada es poden consultar graficament en en el Visor SIGPAC de la Comunitat Valenciana activant la capa Xylella