Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Pla de vigilància citrícola

Sorgix com a conseqüència de la necessitat protegir les 180.000 ha cítriques de la CV de l'amenaça de noves plagues i malalties no presents en el nostre territori.

El Pla de Vigilància s'aprova per mitjà del Decret 123/2005, de 15 de juliol, del Consell.

El Pla es dividix en dos parts:

  • Inspeccions en plantacions de cítrics.
    Inspeccions en camp. Les línies d'actuació en camp es dirigixen fonamentalment a realitzar seguiments en plantacions agrícoles i en punts estratègics de control (ports, aeroports, etc.) amb la finalitat de detectar la possible introducció d'organismes nocius no presents en la nostra Comunitat.
  • Inspeccions en magatzems on es manipule fruita procedent de tercers països que tinguen declarades plagues i malalties de quarantena.
    Inspecciones en almacén: Todos los operadores que manipulen fruta procedente de países terceros deben inscribirse en el Registro que a tal fin tiene el Servicio de Inspección Fitosanitaria.
    Inspeccions en magatzem: tots els operadors que manipulen fruita procedent de països tercers s'han d'inscriure en el registre que amb esta finalitat té el Servici d'Inspecció Fitosanitària. Els inspectors de la Conselleria realitzen inspeccions a l'atzar en aquells magatzems que manipulen fruita procedent de països tercers.

NORMATIVA APLICABLE