Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Plagues. Campanyes oficials de lluita davant de plagues

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha iniciat la campanya per a protegir del "cucat" els arrossars de la Comunitat Valenciana per mitjà d'un mètode respectuós amb l'entorn i la pròpia planta.

En concret, des de finals de maig i durant més de tres setmanes s'han instal·lat, en col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, un total de 480.000 difusors amb els que combatre, per mitjà d'un mètode biològic de confusió sexual, esta plaga en l'entorn de les explotacions dedicades a la producció d'arròs.

 • Campanya Ceratitis capitata (Mosca de les fruites)

 La campanya es basa en les següents actuacions

 • seguiment de poblacions
 • tècnica de l'insecte estèril
 • trampege massiu
 • trampege de fruiters aïllats
 • tractaments terrestres
 • tractaments aeris
 • repartiment de fitosanitaris
 • informació al sector

Presentació campanya Ceratitis capitata  

Seguiment de poblacions

Mapes de risc de Ceratitis capitata  (el seguiment es realitza des de setembre a desembre)

Per mitjà d'estos mapes es representa de forma gràfica el seguiment que es realitza per part d'esta Conselleria dels nivells de població de Ceratitis capitata. Els nivells de mtd (mosca per trampa i dia) i risc tenen una escala relativa segons els valors de la zona representada en el mapa.

Els mapes de risc s'han obtingut tenint en compte el nivell de plaga, la densitat de varietats extraprimerenques.i la densitat de varietats primerenques.

Estos mapes són només orientatius i no garantixen que no haja picades en les zones considerades de menor risc. Les actuacions de la Conselleria només servixen per a reduir els nivells de població; sent imprescindible que cada agricultor realitze tractaments en els seus camps amb varietats receptives per a una efectiva protecció de la fruita.

Trampege massiu i repartiment de producte fitosanitari

Informació repartiment producte fitosanitari per a varietats primerenques de cítrics

Model sol·licitud repartiment producte fitosanitari per a varietats primerenques de cítrics

Informació captura massiva en fruiters de pinyol, raïm de taula i figueres

Model sol·licitud captura massiva fruiters de pinyol, raïm de taula i figueres

Informació captura massiva en varietats extraprimerenques de cítrics, caqui i magraner

Model sol·licitud captura massiva varietats extraprimerenques de cítrics, caqui i magraner

Informació repartiment de producte fitosanitari per a fruiters d'estiu en plantació regular

Model sol·licitud producte fitosanitari per a fruiters d'estiu

Informació repartiment de producte fitosanitaris per a varietats extraprimerenques de cítrics i caqui

Model de sol·licitud productes fitosaniario varietats extraprimerenques de cítrics i caqui

 •  Campanya Mosca de l'Olivera (Bactrocera oleae)

Bactrocera oleae és una de les plagues més importants del cultiu de l'olivera en les nostres condicions, es troba distribuïda per tota l'àrea mediterrània. Els danys que provoca són variables depenent de l'any i de la zona geogràfica. A Espanya, els atacs més intensos es produeixen en l'àrea litoral.

L'elevada mobilitat d'aquesta plaga fa que la lluita col·lectiva siga indispensable per a tindre èxit en la disminució dels nivells de plaga en àmplies zones, açò ha motivat que la Conselleria d'Agricultura, amb la base legal del Reial Decret 66/2010 preveja realitzar les següents actuacions per a la campanya 2016:

 • Instal·lació d'una xarxa de monitorització en 60 punts de la C. Valenciana, 20 punts per província amb compteigs setmanals des de l'1 de juny fins a final de novembre.

Cada punt de la xarxa de monitorització estarà compost per 2 trampes cromotròpiques apegaloses grogues amb feromona sexual de B. oleae com atraient, els punts estaran distribuïts per les principals zones olivereres de la C. Valenciana a raó de 20 punts per província. Per a conéixer els nivells de plaga es realitzaren compteigs setmanals, i es remetrà la informació als tècnics i productors interessats perquè puguen prendre decisions sobre les actuacions i moments oportuns per a intervindre, a més de figurar la dita informació en la nostra pàgina web.

Compteig setmanal

 

 • Increment de la producció i alliberament de l'himenòpter beneficiós Psyttalia concolor, parasitoide de B. oleae amb l'objectiu de reduir la incidència de la plaga per mitjà de la lluita biològica clàssica.

 • Repartiment del producte atraient als agricultors i/o entitats per a la lluita d'esta plaga per mitjà de trampeigs massius.

Informació sobre la sol·licitud para trampeig massiu

Model de sol·licitud

 • Repartiment proteïna hidrolitzada per a la realització de tractaments fitosanitaris a apedaçament.

Informació sobre la sol·licitud de proteïna hidrolitzada

Model de sol·licitud

Aquesta estratègia entra dins de la política que està portant la Conselleria per a reduir al màxim l'impacte dels plaguicides, i fomenta el compliment dels principis de la Gestió Integrada de Plagues.

Presentació campanya oficial de lluita contra Bactrocera oleae