Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Organitzacions professionals agràries

Les Organitzacions Professionals Agràries (OPA) cobrixen importants funcions, entre les que podem destacar la representació dels agricultors i ramaders, l'impuls de la modernització del camp, la difusió de l'assegurança agrària i ramadera, i les labors d'informació i servicis als seus socis.

La Llei 19/1977, d'1 d'abril, sobre regulació del dret d'associació sindical, és el marc legal per a la creació d'estes organitzacions.

La Generalitat recolza a estes organitzacions a través d'ajudes instrumentades per la conselleria competent en agricultura. Podem trobar unes ajudes bàsiques, i altres que fomenten especificitats com ara l'associació i representació dels jóvens agricultors o la integració de la dona en l'àmbit rural.

Així, hi ha tres línies d'ajuda vigents en l'actualitat. Les seues bases reguladores s'establixen en les corresponents ordes, i les seues modificacions, publicades en el DOGV:

Modificada per:

ORDE 2/2016, de 22 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. (DOCV 7730, de 29.02.2016)

 

Modificada per:

ORDE de 22 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació. (DOCV 5815, de 28.07.2008)

ORDE 2/2016, de 22 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. (DOCV 7730, de 29.02.2016)

 

Modificada per:

ORDE de 22 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació. (DOCV 5815, de 28.07.2008)

ORDE 2/2016, de 22 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. (DOCV 7730, de 29.02.2016)

Ja han sigut convocades les ajudes corresponents a l'exercici 2017

Los dades d'ajudes concedides en la convocatòria corresponent a l'exercici 2016 són les següents: