Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Nou Passaport Fitosanitari

Nova Normativa Passaport Fitosanitari

 

     Resum Presentació Secció Certificació Vegetal
     Reglament (UE) 2016/2031 relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals
     Reglament d'Execució (UE) 2017/2313 pel qual s'estableixen les especificacions de format del passaport fitosanitari
     Reglament d'Execució (UE) 2019/2072 pel qual s'estableixen condicions uniformes per a l'execució del Reglament (UE) 2016/2031

 

Models Passaport Fitosanitari Ornamental i Altres

 

Models Passaport Fitosanitari Ornamental Editable

    Exemples

 

Models Fruiter CAC Editable

    Descarregar pdf

 

Models Cítrics Editable

    Descarregar pdf

 

Models Vinya

    Descarregar pdf

 

SUBSTITUCIÓ DEL PASSAPORT FITOSANITARI

La nova normativa elimina la figura del passaport de substitució (distintiu RP) de la Directiva 2000/29/CE, però permet que un passaport fitosanitari puguera ser substituït per un altre, sent obligatori sempre qué la unitat comercial es subdividisca.

 

Article 93 del Reglament (UE) 2016/2031:

L'operador autoritzat que haja rebut una unitat comercial, podrà expedir un PF nou per a cada unitat comercial que substituïsca a l'expedida inicialment.

Si la unitat comercial amb PF se subdivideix, l'operador responsable de les noves unitats comercials, expedirà un PF nou per a cada unitat comercial que substituïsca a l'expedida inicialment.

Es podrà substituir si:

- Es manté el requisit de traçabilitat.

- Si els vegetals, productes vegetals i altres objectes continuen complint els requisits essencials per a l'expedició.

- No s'han modificat les característiques dels vegetals, productes vegetals o altres objectes.

L'operador professional conservarà el PF substituït com a mínim 3 anys.