Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Estadística

Superfícies i produccions de patrons i plantons en la Comunitat Valenciana (dades recollides durant l'any 2019).

Estadística Ornamental 2019

Estadística Fruiter 2019

 

Superfícies i produccions de patrons i plantons i evolució de producció cítrics en els últims 10 anys.

Estadística Cítrics 2019