Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Cooperativisme

A la Comunitat Valenciana, les cooperatives compten amb una llarga tradició, i això demostra el seu arrelament en l'àmbit rural valencià. A més, tenen presència activa en la majoria de poblacions i un altíssim percentatge de la població valenciana està vinculada directament amb el cooperativisme.

El paper exercit pel conjunt de les nostres cooperatives agràries en l'economia agrària valenciana:

  • Contribuïx al manteniment del medi rural de la nostra Comunitat, ja que són sovint les úniques empreses ubicades a les zones rurals. La seua permanència està garantida per la seua mateixa naturalesa, ja que els seus socis i dirigents són agricultors i ramaders de les regions de producció on les cooperatives estan establides.
  • Facilita la integració econòmica i laboral dels valencians en el mercat i genera ocupació a les zones rurals. En molts casos, la cooperativa és el motor principal de la vida econòmica i social de la localitat i el principal instrument empresarial al servici dels seus habitants.
  • Contribuïx al foment de la professionalització dels seus socis per mitjà de servicis com la formació, la informació, la introducció de noves tecnologies i la difusió de coneixements. Tot això repercutix, al seu torn, en el canvi de model de gestió tradicional a l'empresarial.
  • Aconseguix un valor afegit més gran tant en les operacions comercials, per mitjà de la concentració de l'oferta en els productes agraris dels socis i la demanda de subministraments que necessiten les explotacions agràries dels nostres territoris, com en els productes agroalimentaris, per mitjà de la seua transformació i condicionament, i cada vegada compten amb més pes en la seua producció, transformació, industrialització i comercialització.

El manteniment dels valors cooperatius és fonamental per a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, l'exercici tangible de la responsabilitat social cap a dins i cap a fora de l'organització. Saber conjuminar els dos aspectes (funció econòmica i funció social) és una responsabilitat compartida entre els poders públics i el món empresarial agrícola on el cooperativisme és predominant.

Les cooperatives valencianes són en l'actualitat una realitat a l'alça i constituïxen un element de primera magnitud en la vertebració del territori i de la societat valenciana, a més de posseir una gran capacitat generadora de benestar i riquesa per als seus socis i per a la comunitat en què actua.

Per això, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural manté una política de suport a la constitució i integració de les cooperatives agràries i diversificació de les seues activitats econòmiques, com a objectius instrumentals per a incidir en el desenrotllament de les zones rurals.