Organismes

Portals

Visualització de contingut web

BIOSEGURETAT EN VIVERS

A continuació pot descarregar el document que inclou les directrius tècniques per aquells vivers que tinguen parcel·les de producció en la zona demarcada i, per aquells altres que no ho estiguen, però vulguen aplicar uns controls de bioseguretat que certifiquen que han sigut cultivats en unes instal·lacions protegides contra els vectors transmissors i a més, s'han efectuat inspeccions que asseguren que els vegetals estan lliures de la malaltia.

Bioseguretat en vivers per al control de Xylella fastidiosa