Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Ajudes

AJUDES MODERNITZACIÓ I RACIONALITZACIÓ DE REGADIUS

NORMATIVA:

Ordre de Bases:

Convocatòria 2018:

 

Resolució d'aprovació d'obres (convocatòria 2017):

 

Resolució d'aprovació d'obres (convocatòria 2018):

 

Resolució d'aprovació d'obres (convocatòria 2019):

 

Normes format digital de projectes tècnics:

 

PROCEDIMENT:

 

AJUDES MODERNITZACIÓ PDR 2014-2020

 

Orde de Bases:

ORDE 11/2017, de 21 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula el procés de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

 

Convocatòria:

Resolució de 30 de juny de 2017, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es realitza la convocatòria de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

Resolució d'admissió i exclusió de sol·licituds:

Resolució de 17 de gener de 2018, del director de l'Agencia Valenciana  de Foment i Garantia Agrària, d'admisió i exclusió de les sol·licituds de finançament de les inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

 

PROCEDIMENT: