Informe de conjuntura i seguiment de la sequera 2019

Informes de conjuntura i seguiment de 2020

Informes de conjuntura i seguiment de 2020

CONJUNTURA AGRÀRIA I SEGUIMENT DE LA SEQUERA 2020

En este apartat es realitza una breu anàlisi sobre l'evolució de la meteorologia i la sequera, així com, la situació de les conques hidrogràfiques i l'evolució dels principals cultius de la Comunitat Valenciana en el mes corresponent.

 

  C.VALENCIANA ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA
Gener 2020    
Febrer 2020
Març 2020
Abril 2020
Maig 2020
Juny 2020
Juliol 2020
Agost 2020
Setembre 2020
Octubre 2020     *  
Novembre 2020        *
Decembre 2020      *    

* Document provisionalment en castellà