Audiència i Informació Pública

Processos Tancats

Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la difusió de bones pràctiques ambientals en la gestió de residus, concebudes per a associacions i fundacions de defensa del medi ambient amb implantació en la Comunitat Valenciana

Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la difusió de bones pràctiques ambientals en la gestió de residus, concebudes per a associacions i fundacions de defensa del medi ambient amb implantació en la Comunitat Valenciana

Termini en informació pública (del 26 de novembre de 2020 al 4 de desembre de 2020 inclusivament), en compliment de l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques i l'article 25 del Decret 105/2017, de 28 de juliol del Consell de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, en matèria de Transparència, Bon Govern i Participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Documentos

Listado Documentos