Audiència i Informació Pública

Editor de continguts

« Ves enrere

Projecte de Decret del Consell pel qual s'estableixen requisits dels cursos de formació en benestar animal i altres matèries, en la Comunitat Valenciana

Projecte de Decret del Consell pel qual s'estableixen requisits dels cursos de formació en benestar animal i altres matèries, en la Comunitat Valenciana

Termini en informació pública (de l'1 de març de 2021 al 22 de març de 2021 inclusivament), en compliment de l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques i l'article 25 del Decret 105/2017, de 28 de juliol del Consell de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, en matèria de Transparència, Bon Govern i Participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Documents

Listado Documentos